آقا بزرگ

میان دیوارهای کوچه تاب می‌خورم. توی دستهام ها می‌کنم و بخار شیشه‌های عینکم را سفید می‌کند. پدربزرگ با بارانی سبز بلند و کلاه کاموایی‌اش جلویم می‌ایستد. "آقا بزرگ کجایی؟ دلم برات یه ذره شده." دستهای نحیف و لرزاتش را جلو می‌آورد و چندتایی آب نبات رنگی توی مشتم می‌ریزد و با گرمای دستش انگشتانم را روی هم فشار می‌دهد و می‌گوید: "علی جون مواظب باش نریزه." لبخندی می‌زنم و می‌گویم: "آقا بزرگ من مجیدم. نوه‌تون." قطره اشکی از کنار چشم راستش راه می‌افتد و لای چروک‌های صورتش گیر می‌کند و می‌گوید: "نفهمیدم چی شد؟ کی زن گرفتم؟ کی بچه‌دار شدم؟ اینهمه نوه و نتیجه از کجا اومدن؟اینفدر زود گذشت که همه چی قاطی شد به‌هم." توی بغلم می‌گیرمش. صدایم می‌لرزد. به زحمت بغضم را نگه می‌دارم و می‌گویم: "مهم نیست آقا بزرگ. اصلا چه فرقی می‌کنه؟ من از امروز علی. قبول؟ فقط قول بده سهم آب نباتم رو فراموش نکنی." عینکم را بر می دارم و شیشه‌هایش را می‌مالم به پایین ژاکتم. نفس بلندی می‌کشم و می‌گویم: "خدا رحمتت کنه مرد. جات خیلی خالیه."

/ 3 نظر / 75 بازدید
درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان !

درآمد ثابت ماهيانه 2 ميليون تومان ! خودتان آقاي خودتان باشيد ... آيا از کار براي ديگران خسته شده ايد؟ به دنبال استقلال کاري هستيد؟ آيا روزانه زمان زيادي را در اينترنت مي گذرانيد؟ آيا تمايل داريد که اين زمان باطله را تبديل به درآمد کنيد؟ آيا تصميم داريد شروع به کسب درآمد کنيد اما سرمايه چنداني نداريد؟ شما با با کمي پشتکار و صرف زمان اندکي مي توانيد ماهيانه تا چند ميليون تومان درآمد داشته باشيد. به نظرتان اينکار غيرممکن است؟ با خواندن پيشنهاد ما خواهيد ديد که اينطور نيست. شرايط : http://mrleech.ir

میلانی

سلام دادا، خیالی نی ولی خیلی ناز مینویسی، عالی، سال نو پیشاپیش مبارک. [قلب]

آوین

[گل]